Słowniczek email marketera

CTR, ROI, lead, konwersja… od pojęć stosowanych w email marketingu może rozboleć głowa… Przydałaby się taka strona, którą można byłoby sobie przypiąć do ulubionych i nie martwić się więcej, prawda? Ten słowniczek email marketera jest dla Ciebie!

W niniejszym artykule zebrałem zbiór słówek przydanych w email marketingu i opatrzyłem je tłumaczeniem na polski (czasem moim autorskim) i definicją. Jeśli dopiero wchodzisz w ten świat, to serdecznie polecam Ci dodanie tego artykułu do zakładek, żeby mieć go zawsze pod ręką.

Słownik pojęć email marketera

C

Clickbait hakłówek (hak + nagłówek) — element przyciągający uwagę, może być to tytuł maila. Często wyolbrzymiony i niezwiązany z treścią. Korzystaj z niego rozważnie.

Click-through rate (CTR) — współczynnik „otwieraczy” — wartość określająca procent odbiorców, którzy kliknęli link.

Click To Open Rate (CTOR) — klik na otwarcie — współczynnik unikalnych klików do unikalnych otwarć, wyrażony w procentach.

Conversion — konwersja — mierzalne, umowne wydarzenie odbiorcy, które świadczy o sukcesie działania marketingowego (np. zakup po wejściu w link z mailingu)

Cost Per Click (CPC) — koszt kliknięcia — rzeczywisty koszt kliknięcia danego linku. Jeśli wysyłka mailingu kosztuje Cię 100 zł i przyniesie 100 kliknięć, to CPC wyniesie 1 zł.

Cost Per Lead (CPL) — koszt pozyskania leadu — pojęcie analogiczne do CPC, z tą różnicą, że pojedynczą zliczaną jednostą jest lead.

Cost Per Thousand (CPM) — koszt tysiąca wyświetleń — koszt wyświetlenia tysiąca reklam. Jeśli za wysyłkę 10 tys. maili zapłacisz 10 zł, to CPM wynosi 1 zł.

Cost Per View (CPV) — koszt na wyświetlenie — dokładnie to, co przy CPM, z tym że przeliczamy każde wyświetlenie. Przy wysyłce 10 tys. maili za 10 zł CPV będzie wynosiło 0,001 zł — właśnie ze względu na takie niskie wartości częściej używa się CPV.

L

Landing Page — strona docelowa — strona, do której prowadzić może mailing lub reklama. Taka strona ma zawsze jeden, ściśle określony cel — może być nim np. zebranie informacji o użytkowniku (często w zamian za coś).

Lead - potencjalny klient — dane kontaktowe osoby (lub firmy), która może być zainteresowana kupnem produktu/usługi.

M

Mailing - reklama mailowa — jednorazowa reklama dostarczana w postaci maila.

N

Newsletter — biuletyn — korespondencja mailowa mająca na celu informowanie o bieżącej działalności — aktualnościach, ofertach, zmianach, itp.

O

Open Rate — współczynnik otwarć — wyrażony w procentach stosunek liczby odbiorców do liczby wysłanych wiadomości.

P

Persona — modelowy klient — wymyślona osoba posiadająca cechy naszych klientów — wygląd, potrzeby, wiek, itp. Pomaga w tworzeniu treści skierowanej do takiej osoby właśnie.

R

Remarketing — marketing „odświeżany” — marketing skierowany do osób, które miały coś wspólnego z naszą marką, ale nie dokonały konwersji.

Return on Investment (ROI) — zwrot z inwestycji — wskaźnik rentowności działań (w naszym kontekście marketingowych). Innymi słowy — stosunek przychodów do wydatków.

S

Spam — śmieciowy email — kategoria wiadomości, w której to za żadne skarby nie chcesz się znaleźć. To email, który został wysłany mimo braku zgody na jego otrzymanie. Bardzo, ale to bardzo niepożądany, zarówno dla odbiorcy, jak i dobrego email marketera.

U

Unique Value Proposition (UVP) — unikalna propozycja wartości — wyróżnik (cecha lub wartość) firmy wśród konkurencji

Urchin Tracking Module (UTM) — parametry marketingowe linku — parametry, które pomagają określić szereg, pożytecznych z perspektywy marketingowca, informacji: źródło linku, typ linku, kampanię, słowa kluczowe i typ treści, która została kliknięta.

Brakuje pojęć?

Spokojnie. Ten artykuł będzie rozwijany przez dłuuugi, długi czas. A jeśli znasz jakieś pojęcie, którego aż grzech, że nie użyłem, to podziel się nim w komentarzu! Z wielką radością je dopiszę!

A póki co… Czytalności!

Zostaw komentarz